rare

  • Armlet of the Wrathrunner
  • Helm of the Wrathrunner uncommon
  • Mace of the Wrathrunner uncommon
  • Shield of the Wrathrunner uncommon
  • Spikes of the Wrathrunner rare