rare

  • Dragonmaw
  • Wyrm Bracers of Uldorak
  • Wyrm Helm of Uldorak
  • Wyrm Pauldrons of Uldorak
  • Wyrm Shield of Uldorak uncommon
  • Wyrm Skirt of Uldorak