rare

  • Flaming Hair of Blaze Armor rare
  • Orbs of Blaze Armor
  • Pauldrons of Blaze Armor
  • Robes of Blaze Armor
  • Xin - Blade of Blaze Armor uncommon
  • Zhuo - Blade of Blaze Armor uncommon